Plankeveien på Stallerud

B20170075.jpg

Metadata

Tittel

Plankeveien på Stallerud

Tema

Beskrivelse

Hovedferdselsvei fra Enebakk til Oslo. Brukt på 1700 og 1800-tallet. Veien var for transport av planker og bord fra sagbrukene i Enebakk og sør i Østmarka. Det var en vintervei og fulgte derfor i hovedsak vann og myrer gjennom marka. Fra Enebakk og Børtervann gikk plankeveien opp til Rausjøen og videre Mosjøen – Skjebreia – Eriksvann – Sør-Elvåga – Langvann – Øgården – Nøklevann – Rustad - Bogerud- Østensjøvannet og videre til Kristiania.
Bildet er tatt 13/3 2007
Litteratur:
Østmarka fra A til Å, Even Saugstad, Frie Fuglers Forlag. Oslo 2000.

Dato

Identifikator

B20170075

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-06-07