Byggebeltestein nr. 15 i Skøyenbakken

B20170072.jpg

Metadata

Tittel

Byggebeltestein nr. 15 i Skøyenbakken

Tema

Beskrivelse

I forbindelse med 1878-byutvidelseni Kristiania ble det i tillegg til vanlige grensesteiner satt opp såkalte byggebeltesteiner ca. 1/8 av en gammel norsk mil (ca. 1,4 km.) utenfor selve bygrensen, inn i Aker herred, for å markere et areal der det var restriksjoner på bygging (men ikke forbud). Det vil si at her gjaldt Kristianias bygningsforskrifter, inkludert murtvang. Hensikten var å unngå slumpreget forstadsbebyggelse i tre, slik man hadde hatt utenfor tidligere bygrenser, I alt 75 slike byggebeltesteiner (også kalt beltesteiner eller ytre grensesteiner) ble satt opp for å markere denne byggerestriksjonsgrensen, og 12 av disse er kjent bevart. De fleste står på sin opprinnelig plassering, men enkelte er flyttet noe på. Steinene var nummererte. Utseendemessig ligner byggebeltesteinene de ovennevnte regulære grensesteinene, men de mangler en kongekrone som disse hadde, samt bokstavene A og K (for Aker og Kristiania). Byggebeltesteinene er også laget av grorudgranitt, som de fleste av de vanlige grensesteinene. Beltestein nr.15 står i Skøyenbakken på Bryn utenfor eiendommen Thygessons vei 10.Bildet er tatt 29/4 2009.Se også Lokalhistoriewiki https://lokalhistoriewiki.no/index.php/1878-byggebeltesteinene_i_Aker_herred

Dato

Identifikator

B20170072

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-05-03