Avdukningen av minnebautaen for Milorgjegere på Sarabråten

B20170058.jpg

Metadata

Tittel

Avdukningen av minnebautaen for Milorgjegere på Sarabråten

Beskrivelse

Fra avdukningen 16 juni 1946.

Dato

Identifikator

B20170058

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Bjøreng, Tone

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-03-22