Grefsen og Disen Idrettsforenings klubbmerke.

20170047.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen og Disen Idrettsforenings klubbmerke.

Tema

Beskrivelse

Klubbmerket til Grefsen og Diesen Idrettsforening, som ble festet på klubbgenseren. Det er usikkert når navneskiftet til Grefsen idrettslag fant sted. I en 50-års jubileumsberetning fra 1958 sies det at navneskiftet fant sted i 1925, men i et nummer av ”Grefsengutten” fra 1932, heter klubben fremdeles Grefsen og Diesen Idrettsforening. Klubbavisen het ”Grefsengutten” til ut på 1950-tallet, men man må ha kommet til en erkjennelse til 40-årsjubileet, da navnet var endret til ”Grefsen-posten”.

Dato

Identifikator

20170047

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Hoff, Thorstein

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

18.03.2017