Grefsen gartneri, ca. 1940

20170040.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen gartneri, ca. 1940

Tema

Beskrivelse

Grefsen gartneri sees med Vestre Grefsens hovedbygning (nå nonnegården) i bakgrunnen.
Gartneriet lå mellom de to grenene av Thorleifs alle som begge fører inn til Vestre Grefsen gård. Det ble anlagt av en av sønnene på gården, Iver Bredo Olsen, omkring første verdenskrig og ble drevet under ledelse av handelsgartner Hans Kasbohm.
Garneriet ble stadig utvidet og skal i en periode ha vært Norges største.
Det ble på slutten av 1930-tallet overtatt av Leo Rivin, som tidligere hadde drevet gartneri på Storo. Familien Rivin drev gartneriet inntil området ble lagt ut til boligtomter og gartneriet gradvis avviklet. Det var endelig slutt omkring år 2000.

Dato

Identifikator

20170040

Avbildet korporasjon

Grefsen gartneri

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

Gårdsnummer 73

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 2, 3, 4 og 2016 nr. 1.

Informant

Kasbohm, Sigurd

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

16.03.2017