Finn Brynildsen på vakt

20170037.jpg

Metadata

Tittel

Finn Brynildsen på vakt

Beskrivelse

Finn Brynildsen på vakt utenfor Storgaten 33 fredsdagene i 1945. Han var med i politi-troppene i Sverige under 2. verdenskrig.
De fikk militær utdanning i det nøytrale Sverige, for å kunne settes inn i Norge når de tyske styrkene kapitulerte.
Finn Brynildsen bodde i Glads vei og kom tilbake til Oslo ved fredsslutningen. Antagelig gikk han i gymnaset da han måtte flykte.

Dato

Identifikator

20170037

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 4, s. 11-15.

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

15.03.2017