Søndre Østensjø gård

B20170048.jpg

Metadata

Tittel

Søndre Østensjø gård

Tema

Beskrivelse

Våningshuset til høyre.

Identifikator

B20170048

Fotograf

Gårdsnavn

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Åbyholm, Kjell

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-03-15