Ulsrud gård

B20170043.jpg

Metadata

Tittel

Ulsrud gård

Tema

Beskrivelse

Ulsrud gård, Ulsrudveien 43, er i privat eie. Middelaldergård som ble solgt til private på 1600-tallet. Første selveiende bruker var Ole Nilsen Kløften i 1785. Sønnen Nils ble gift med Berte Jacobsdatter. Hun vevde stoffer som dannet grunnlaget for Akerdraktens Ulsrud-utgave . Familien Burum har fra 1916 og inntil nylig eid gården. Gårdsdriften opphørte etter krigen. Våningshus fra ca. 1850 og en eldre drengestue er intakt. Låven, som lå der bilforretningen ligger, ble revet på 1980-tallet.

Dato

Identifikator

B20170043

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

145

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Åbyholm, Kjell

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-03-08