Stallerud

B20170040.jpg

Metadata

Tittel

Stallerud

Beskrivelse

Stallerud, Stallerudvn. 61,gnr.167/13,tidligere husmannsplass under Rustad. Den er avmerket på kart fra 1854, men alder er ukjent.Første kjente husmannskontrakt er fra 1874. Da gir Thomas Heftye Halvor Larsen feste.Halvors sønn Thomas fikk kjøpe plassen av kommunen i 1928.
Senere har kommunen igjen tatt mesteparten av jorda tilbake i forbindelse med boligutbyggingen.

Identifikator

B20170040

Fotograf

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

167/13

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Åbyholm, Kjell

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2017-03-08