Anna Bøe, redaktør i Urd

20170002.jpg

Metadata

Tittel

Anna Bøe, redaktør i Urd

Beskrivelse

Bladet URD kom ut med første nummer 2. januar 1897. Det var søstrene Anna og Cecilie Bøe som drev frem bladet i samarbeid med boktrykker og cand. theol. Oscar Andersen. Anna (1856-1947) var redaktør helt frem til 15.juni 1933 og Cecilie var journalist. De to søstrene bodde en tid i villaen Grefsenhøi i Frennings vei 18.
Urd er navnet til en av de tre skjebnegudinnene i norrøn mytologi.
Sisten nummer av Urd er datert 20. desember 1958.

Dato

Identifikator

20170002

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 1, s 12.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Norsk Biografisk leksikon

Registreringsdato

26.02.2017