Svein Harsten, rektor på Rønningen følkehøgskole

20170020.jpg

Metadata

Tittel

Svein Harsten, rektor på Rønningen følkehøgskole

Beskrivelse

Skolens første rektor var Trygve Stabrun.
Nå er Svein Harsten rektor.
Før måtte alle lærere og elever måtte bo på skolens område. Nå er det bare vaktmesteren, miljøarbeideren, noen i administrasjonen, ansatte på kjøkkenet samt stipendiatene som bor der.
På spørsmål om hvordan Gruntvigs ide om en skole på kristelig grunn, solid forankret i hjemlandets tradisjoner og historie blir ivaretatt i dag, forteller rektor at det kristne vedigrunnlaget er der. Lærerne leder den felles bønnestunden hver uke, men elevene kan velge om de vil delta. Den nasjonale delen av ideen er forlatt i dag. Dagens grunnverdier er «Ærlig – Rusfri – Til stede». Skolen er nå en moderne skole med spennende linjer, flere elever fra hele verden og med reiser på alle linjer. Den er som alle folkehøyskoler eksamens- og karakter-fri.
I 2016 fikk skolen en betydelig økning i bygningskapasiteten.

Dato

Identifikator

20170020

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 3 s.13.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

25.02.2017