Tove B. Klingenberg, lærer og inspektør på Rønningen

20170019.jpg

Metadata

Tittel

Tove B. Klingenberg, lærer og inspektør på Rønningen

Beskrivelse

En av Rønningen folkehøgskoles aller første lærere, Tove B. Klingenberg, for fremdeles i området vårt.
Hun begynte i 1969 og underviste blant annet i hverdagspsykologi og internasjonal folkedans og hadde ansvar for idrettslinjen.
Alle lærere og elever måtte bo på skolens område. Det var en grunnleggende pedagogisk tanke ifølge Grundtvig. Det skapte det rette klima for uformelle samtaler og lærere.
Høsten 2005 gikk hun av med pensjon etter at hun ble inspektør i 1991.

Dato

Identifikator

20170019

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 3 s.12.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

25.02.2017