Ragnvald Reinertsen, Rønningens far

20170017.jpg

Metadata

Tittel

Ragnvald Reinertsen, Rønningens far

Beskrivelse

Utfartsstedet Rønningen i Myrerskogen på Kjelsås var en videreføring av Maridalens Turisthotel som ble drevet i perioden 1900-1912.
Stedet ble kjøpt i 1917 av det nystiftede selskapet A/S Rønningen, hovedeier Norges Kristelige Ungdomsforbund (KFUK-KFUM). Hensikten var å skaffe et egnet sted for utfart og helgeturer.
Forsamlingshuset ble innviet 17. mai 1927. Hovedtaler ved innvielsen var formann i ungdomsforbundet, Kjell Stub. 2000 møtte opp til festen om kvelden.
Den store drivkraften og bak opprettelsen av A/S Rønningen var grosserer Ragnvald Reinertsen. Han garanterte for et for betydelig beløp ved kjøp av den 25 mål store eiendommen. Kontrakten ble undertegnet 1.april 1917. Kjøpesummen var på kr. 64 097,80.
Ragnvald Reinertsen fikk Kongens fortjenstmedalje i gull 1.7 1945.

Dato

Identifikator

20170017

Gårds/bruksnr.

75/33

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 3 s.5.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

25.02.2017