Steinar Ågren Helgesen, styremedlem

20170016.jpg

Metadata

Tittel

Steinar Ågren Helgesen, styremedlem

Tema

Beskrivelse

Steinar Helgesen var nyvalgt styremedlem i Historielaget i 20015. Han er født i 1952 og har bodd på Grefsen stort sett hele livet. Gift med Solveig og de har 3 sønner.
Utdannet landskapsarkitekt ved Norges landbrukshøgskole. Han har arbeidet i Oslo kommune siden 1979. Først var han i Park- og idrettsvesenet med byfornyelse og sentrumsprosjekter. Deretter leder for Vaterlandprosjektet i 3 år, Idrettssjef i Friluftsetaten og ledelse av idrett og bad i Kultur- og idrettsetaten. Han var byggherre for Nye Bislett og jobbet med planene for Holmenkollen i 8 år. Deretter jobbet han med Oslos OL-søknad i 3 år. Er nå i Kultur- og idrettsbygg med Jordal Amfi, skøytehall på Valle Hovin, skianlegg i Lillomarka og på Grønmo, foruten nye bad på Tøyen og Stovner som ansvarsområde.
Han har i 2016 vært med i Historielagets Kalenderkomite.

Identifikator

20170016

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 2 s.49.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

25.02.2017