Stein Øberg, styremedlem

20170015.jpg

Metadata

Tittel

Stein Øberg, styremedlem

Tema

Beskrivelse

Stein Øberg var nyvalgt styremedlem i Historielaget i 20015. Han er født i 1952, utdannet naturforvaltningskandidat fra Norges landbruksskole og ansatt i Norges forskningsråd fra 1986.Gift med Mette og har 4 barn.
Han er oppvokst og har bodd i området i hele sitt liv.
Stein er veldig aktiv i nærmiljøet:
Tidligere redaktør av Tonsenbladet,
-initiativtaker og leder av Disen gårds venner,
-tidligere president i Maridalens Rotary Klubb og prosjektleder for klubbens gave i anledning 30-års jubileet, Margaretakirken i fordums drakt.

Identifikator

20170015

Fotograf

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 2 s.49.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen