URD – et intellektuelt kvinneblad

20170003.jpg

Metadata

Tittel

URD – et intellektuelt kvinneblad

Beskrivelse

Bladet URD kom ut med første nummer 2. januar 1897. Det var søstrene Anna og Cecilie Bøe som drev frem bladet i samarbeid med boktrykker og cand. theol. Oscar Andersen. Anna var redaktør helt frem til 15.juni 1933 og Cecilie var journalist. De to søstrene bodde en tid i villaen Grefsenhøi i Frennings vei 18.
Urd er navnet til en av de tre skjebnegudinnene i norrøn mytologi.
Avishodet er preget av jugendstilen og ble beholdt gjennom hele bladet levetid. Det viser Urd med vannkrukken fylt av vann fra brønnen til den allvitende Mimir. Valgspråket til Anna står under: «Gaa Urd din Gierning at gjøre. Mildt du ved Sjælene røre. Maa Sandhed og Kiærlighed føre paa Vidderne opp.»
Sisten nummer av Urd er datert 20.desember 1958.

Identifikator

20170003

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2015 nr. 1, s 10-17.

Informant

Aaby, Gudveig Henryette

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

24.02.2017