Erosjonsterskelen ved Bogerudmyra

B20160132.jpg

Metadata

Tittel

Erosjonsterskelen ved Bogerudmyra

Tema

Beskrivelse

Terskelen mellom Bogerudmyra og Østensjøvannet er delvis nedslitt. Bildet er tatt 7/2 1999.

Dato

Identifikator

B20160132

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2016-12-14