Lokalhistorisk vandring på Bryn.

Metadata

Tittel

Lokalhistorisk vandring på Bryn.

Beskrivelse

Østensjø historielag på vandring 31/10 1998 ved S.H. Gohns fabrikk. Christiania Asphalt- og Stentakfabrik (Thv. Moestue & co), ble i 1911 solgt til S.H.Gohn. Firmaet S.H.Gohn fabrikkerte tjære, asfalt og veggpapp. I 1950 beskjeftiget firmaet ti mann, mot tre i 1911.Den siste bygningen ble revet i 2004 Bildet er tatt 31/10 1998..

Dato (årstall)

BildeID

B20160103

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2016-11-09