Erosjonsterskel mellom Østensjøvannet og Bogerudmyra.

B20160092.jpg

Metadata

Tittel

Erosjonsterskel mellom Østensjøvannet og Bogerudmyra.

Tema

Dato

Identifikator

B20160092

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2016-10-26