Klosterheim

B20160090.jpg

Metadata

Tittel

Klosterheim

Beskrivelse

Klosterheim var et forsamlingslokale på Bryn i Oslo. Bygningen ble oppført 1910-1911 som lokale for Bryn Totalavholdsforening og gymnastikksal for Bryn skole. Blant initiativtakerne var Ole Devik (1856-1941). Klosterheim har adresse Tvetenveien 46 og har gitt navn til Klosterheimveien i samme område.

Klosterheim har navn etter Asbjørn Kloster (1823-1876), avholdsbevegelsens grunnlegger i Norge. Bygningen har blitt brukt som kultursenter og møtested også for andre foreninger og organisasjoner.Bygningen er i dag oppbygget slik at den inneholder fire boliger.

Dato

Identifikator

B20160090

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2016-1026