Bestyrerboligen ved Mustads Fabrikker på Kjelsås

20130091.jpg

Metadata

Tittel

Bestyrerboligen ved Mustads Fabrikker på Kjelsås

Beskrivelse

Bestyrerboligen som het ‘Solbakken,’ lå der den nordligste fløyen av Kjelsås skole er bygget. Den lå som den sørligste av 3 arbeiderboliger i rekke langs østsiden av Gjøvikbanen. Se kart 20160090.
Huset ble revet i 1977 for å gi plass til utbygging for ungdomstrinn på Kjelsås skole. Skoleutbyggingen ble revet i forbindelse med at Engebråten skole ble bygget i 1997 som ungdomsskole.
Deretter ble området på nytt brukt til utvidelse av Kjelsås skole. Utvidelsen omfattet både på 1970-tallet og i 2012 en idrettshall, Kjelsåshallen.
Bildet er tatt like før huset ble revet. Se også BildeID KB0378.

Dato

Identifikator

20160091

Fotograf

Avbildet korporasjon

Mustads Fabrikker

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Kjelsås-Posten, medlemsblad for Kjelsås Idrettslag, nr 6 - 1977

Giver

Kjelsås Idrettslag

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

23.09.2016