Riving av arbeiderboliger for Mustads Fabrikker på Kjelsås

20160092.jpg

Metadata

Tittel

Riving av arbeiderboliger for Mustads Fabrikker på Kjelsås

Beskrivelse

Langs østsiden av Gjøvikbanen like nord for Kjelsås stasjon lå 3 arbeiderboliger tilhørende Mustads Fabrikker på rekke. Se kart BildeID 20160090.
Husene ble revet i 1977 for å gi plass til utbygging av Kjelsås skole til også å bli ungdomsskole. Senere ble denne utvidelsen revet etter at Engebråten skole ble bygget som egen ungdomsskole. Deretter ble området på nytt brukt til utvidelse av Kjelsås skole. Utvidelsen omfattet både på 1970-tallet og i 2012 en idrettshall, Kjelsåshallen.
Bildet viser den nordligste av de tre boligene, ‘Aasgaard’. De boligene vi ser restene av er bestyrerboligen ‘Solbakken’, arbeiderboligen ‘Elvely’ (Elverhøj) og et stort uthus som hørte til ‘Aasgaard’. ‘Elvely’ var for øvrig det første Kjelsås Folkets Hus. Se bildeID KD0280
Bildet er tatt bare timer før ‘Aasgaard’ var jevnet med jorden. Se også KB0378.

Dato

Identifikator

20160092

Fotograf

Avbildet korporasjon

Mustadboliger
Mustads Fabrikker

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Kjelsås-posten, medlemsblad for Kjelsås Idrettslag, nr. 6, 1977.

Giver

Kjelsås Idrettslag

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

23.09.2016