Kart over Mustads Fabrikker på Kjelsås

20160090.jpg

Metadata

Tittel

Kart over Mustads Fabrikker på Kjelsås

Tema

Beskrivelse

Kartet viser et miljø som er sterkt endret siden det ble tegnet. Området var den gang preget av industrivirksomheten som ble drevet ved Mustads Fabrikker. Boligbebyggelsen var i alt vesentlig arbeiderboliger knyttet til fabrikken.
Mange av fabrikkbygningene som lå ved Akerselva er tatt vare på og huser Frysja senter. Noen av arbeiderboligene eksisterer også fortsatt, det gjelder blant annet Grønli, Nordby og Ramstad i Midtoddveien i hhv.23, 21 og 19. På selve fabrikkområdet ble to arbeiderboliger, ‘Evensengården’ og ‘Bedehuset’ tatt vare på ved flytting da Norsk Teknisk Museum ble bygget og ‘Jensveen-gården’, like ved inngangen til muséet, fikk stå.
En rekke på 3 boliger inkludert «Solbakken» som var boligen til bestyreren på Mustads Fabrikker samt et uthus (‘Aasgaard’ er navnsatt på uthuset i stedet for på neste hus i rekka), ble revet i 1977 for å gi plass til utvidelse av Kjelsås skole. De to andre var ‘Elvely’ (‘navnsatt som Elverhøj’) og ‘Aasgaard’. Se også bilder i bildebasen: 20160091 og 20160092 samt KB0378.

Dato

Identifikator

20160090

Avbildet korporasjon

Mustads Fabrikker

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Kjelsås Vel

Informant

Cederbrand, Olle

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

23.09.2016