Grefsen skole, 2016

D20160038.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen skole, 2016

Beskrivelse

Hele Grefsen skole er pusset opp og nye bygg er reist og tatt i bruk høsten 2015. Grefsen skole har fredede bygninger fra både 1905 og 1921 som er pusset opp og er i bruk.
Her sees fra venstre ny administrasjonbygning, den gamle klasseromsbygningen fra 1921 og den gamle gymsalen fra 1921. Overbygningen til den gamle skolen fra 1905 sees med gjennomgang til øvre skolegård.
Revet er husene i øvre skolegård, inklusive paviljonen fra 1954, gymsalen og klasseromsbygget med administrasjonen fra 1980.
Grefsen skole er nå en ren 1-7 klasse-skole etter å ha vært 1-10 noen år. Se også 20160039 samt gamle bilder av skolen som: 20050017, GE0310, 20120057,58 og 20120062,63,64.

Dato

Identifikator

20160038

Fotograf

Avbildet korporasjon

Grefsen skole

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Informant

Grimsvang, Anne Margrethe

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

30.6.2016