Tidligere Grefsen bedehus, 2016

Metadata

Tittel

Tidligere Grefsen bedehus, 2016

Beskrivelse

Grefsen bedehus ble i 2010 solgt til private, som har pusset det opp meget pent til egen bolig. Inngangsområdet er nydelig med lysthus og stor steintrapp.
Grefsen bedehus ble innviet i 1926, adresse Lettvintveien 43.
Bedehuset ble, som Nydalen kapell, ofte brukt til gudstjenester inntil Grefsen kirke sto ferdig i 1940. Grefsen bedehus hadde i mange år en stor kirkelig virksomhet med bl.a. torsdagsmøter, onsdagsklubb og søndagsskole.
Det er ombygget flere ganger og er altså ikke i bruk som bedehus lengre.

Dato (årstall)

BildeID

20160037

Gårds/bruksnr.

75/160

Registreringsdato

30.6.2016