Kjelsåsveien ca., 1900

D20160033.jpg

Metadata

Tittel

Kjelsåsveien ca., 1900

Beskrivelse

Oppover Kjelsåsveien fra hjørnet med Lettvintveien og Lofthusveien.
Portalen med de to flaggstengene i høyre bildekant fører inn til serveringsstedet Lettvinten som skal være den tidligere husmannsplassen Åsenløkken. Huset med det høye, spisse taket oppe i åskanten er Villa Høibo som eksisterer fremdeles, og ligger på oversiden av nåværende Frennings vei (nr. 21). Taket til Villa Grefsenhøi, som også eksisterer (nr.18), ligger på andre siden av veien, rett foran. Dette er to av de fire badevillaen. De to øvrige “badevillaene” kan ikke sees og er sannsynligvis ikke bygget ennå.
De små husene til venstre for Høibo er luftepaviljongene til Grefsen Bad og Vandcuranstalt.
På venstre side ser vi først søkket til Grefsenbekken, som rant forbi Vellet og endte i Akerselva ved Lilleborg.
Den nærmeste utløa må ha ligget på det som i dag heter Disenjordet (Gransjordet), men tilhørte den gang en av Grefsengårdene. Bakenfor ligger låven til Mellomgrefsen/Prestegrefsen (Kjelsåsveien 43). Låven er revet, men stuebygningen eksisterer,- dog ikke synlig på bildet.
Midt på venstresiden av bildet og innunder åsen sees en mørk gavl, antagelig i tømmer. I så fall er det stabburet på Østre Grefsen med bygningene til Grefsen bad/Folkesanatorium bakenfor. Resten av tunet til Østre Grefsen ligger skjult bak treet i forgrunnen.

Dato

Identifikator

20160033

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

Mye info i Historielagets bok: Nord i Aker, f. eks. om Villa Høibo, side 172.

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Oslo Bymuseum

Registreringsdato

30.6.2016