Grefsen Menighetssenter 2016

D20160029.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen Menighetssenter 2016

Beskrivelse

Grefsen menighetssenter (Glads vei 47) ble åpnet 23. januar i 1977.
Arkitekt var Erik Anker. Totalkostnadene var 3,2 millioner kroner som ble finansiert for en stor del av menigheten selv via dør-til-dør-aksjon der halvparten av husstandene i menigheten bidro.
Det inneholdt ved åpning Grefsen Menighets barnehage som fremdeles er i 1.etasje. Underetasjen ble brukt til lager og som «hule» for ungdomsklubben i menigheten. En leilighet i 2.etasje ble leid ut til ungdomsarbeidere. Det var også noen år en kortidsbarenehage i 1.etasje samt to utleie-leiligheter i kjelleren.
Kjelleretasjen inneholder nå Frivillighetssentralen.
Det er også bygget et stort nytt kjøkken i løpet av de senere år.

Dato

Identifikator

20160029

Fotograf

Avbildet korporasjon

Grefsen Menighetssenter

Gårds/bruksnr.

73/850

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

Nord i Aker, s- 229-230

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

30.6.2016