Selvbygger i Grefsenåsen (29) – Stort nabohus – lite nabohus

D20100113.jpg

Metadata

Tittel

Selvbygger i Grefsenåsen (29) – Stort nabohus – lite nabohus

Tema

Beskrivelse

Stort nabohus – lite nabohus
Fallanveien 12 entresiden. Man ser hvor nær fjellet det er sprengt ut og huset er bygget. Nabohuset (Fallanveien 10) bak viser hvor små de gamle husene i Myrerskogen var. De var ofte bygget som sommerhus, men ble i bolignødens tid til helårsboliger.
Hele selvbyggerserien finnes på BildeID fra 20100081 til 20100113.

Dato

Identifikator

20100113

Gårds/bruksnr.

75/739

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Svendsen,Harold og Olsen, Florin

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

27.6.2016