Selvbygger i Grefsenåsen (28) – Nesten ferdig hus fra nord

D20100112.jpg

Metadata

Tittel

Selvbygger i Grefsenåsen (28) – Nesten ferdig hus fra nord

Beskrivelse

Fallanveien 12 er nå nesten ferdig. Sett fra nord for huset. Familien har hatt seg tid til å gå på ski, selv om alt ikke er helt ferdig.
Hele selvbyggerserien finnes på BildeID fra 20100081 til 20100113

Dato

Identifikator

20100112

Gårds/bruksnr.

75/739

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Svendsen,Harold og Olsen, Florin

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

27.6.2016