Selvbygger i Grefsenåsen (24) – Ferdig støttemur. Olabil

D20100108.jpg

Metadata

Tittel

Selvbygger i Grefsenåsen (24) – Ferdig støttemur. Olabil

Beskrivelse

Fallanveien 12. Ferdig mur. Sannsynligvis er det datteren Monica som leker i veien. Rød- og gulmalt olabil fra 1960-tallet, sannsynligvis laget av Harold Svendsen.
Hele selvbyggerserien finnes på BildeID fra 20100081 til 20100113

Identifikator

20100108

Gårds/bruksnr.

75/739

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Svendsen,Harold og Olsen, Florin

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

27.6.2016