Bil A-6995 i 1952

D20100101.jpg

Metadata

Tittel

Bil A-6995 i 1952

Beskrivelse

Bil brukt i forbindelse med Selvbygging i Grefsenåsen, Fallanveien 12. Tre karer, trolig Harold og Hjalmar Svendsen. Besøk av dresskledd mann med hatt og pipe.
Hele selvbyggerserien finnes på BildeID fra 20100081 til 20100113

Dato

Identifikator

20100101

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Svendsen,Harold og Olsen, Florin

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

27.6.2016