Selvbygger i Grefsenåsen (4) – Fjellboring er en hard jobb

D20100084.jpg

Metadata

Tittel

Selvbygger i Grefsenåsen (4) – Fjellboring er en hard jobb

Beskrivelse

Selv om bormaskinen blir drevet med trykkluft, er det en krevende jobb å bore hullene for sprengstoffet som skal sprenge ut boligtomta. Jobben er hard og støyende, boret må presses hardt ned, og vibrasjonene er kraftige. Her er det Harold Svendsens far, Hjalmar Svendsen, som tar sin del av jobben. Hele selvbyggerserien finnes på BildeID fra 20100081 til 20100113

Dato

Identifikator

20100084

Gårds/bruksnr.

75/739

Bydel

Giver

Svendsen, Harold

Informant

Svendsen,Harold og Olsen, Florin

Registreringsdato

26.06.2016