Godlia barnehage

B20160040.jpg

Metadata

Tittel

Godlia barnehage

Tema

Beskrivelse

I 1987 startet 6 foreldrepar arbeidet med å reise en barnehage i Solbergliveien Godlia. Det ble sendt søknad til Oslo kommune om overtakelse av den ca. 3 mål store tomten i Solbergliveien 14 som allerede var regulert til barnehage. Kommunen hadde ikke økonomi til selv å bygge på tomten. Gravearbeidet startet i juni 1989 og i oktober kunne barnehagen tas i bruk som en 2-avdelings barnehage med plass til ca. 30 barn mellom 3 og 7 år. Den var godkjent for barn ned til 1 ½ år. Barnehagen ble drevet i privat regi uten noen form for kommunal støtte. Bildet er tatt 10/6 2015.

Dato

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Informant

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2016-06-08