Jernaldergrav på Østensjø gård

B20160029.jpg

Metadata

Tittel

Jernaldergrav på Østensjø gård

Beskrivelse

I jernalderen (500 f. Kr. – 1000 e.Kr.) var det vanlig å legge gravhaugene like ved gården. Vest for hovedhuset på Nordre Østensjø er det en slik gravhaug godt synlig fra turveien. I den perioden haugen antas å være bygget var det både brente og ubrente graver. Trolig er haugen bygd opp av løsmasser man fant på stedet. Den er ikke arkeologisk undersøkt.

Gårdene rundt Østensjøvannet i jernalderen hadde gode forhold for jordbruksdrift noe som ga eierne velstand etter datidens målestokk. Gravhaugen på Østensjø gård vitner om at her har det bodd en person det sto respekt av. Trolig en høvding fra en mektig slekt.

Foto 12.04.2007.

Dato

Identifikator

B20160029

Gårds/bruksnr.

147/2

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2016-06-01