Hagen på Bakås søndre

G2016136.tif

Metadata

Tittel

Hagen på Bakås søndre

Tema

Beskrivelse

Grisen skal slaktes. Legg merke til øksen som Johan Malmgren holder. Hustruen Anna Malmgren til høyre.

Identifikator

G2016136

Gårdsnavn

Gårds/bruksnr.

Gnr. 108/Bnr. 1

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt