Dreieskiven på Grefsen stasjon (3)

D20160010b.jpg

Metadata

Tittel

Dreieskiven på Grefsen stasjon (3)

Beskrivelse

Dreieskiven på stasjonen var egentlig bare i bruk en kort periode (1900-1902). Det var da Grefsen var endestasjon for Gjøvikbanen (Nordbanen). Da måtte lokomotivene snus før de dampende satte kursen nordover igjen. Strekningen Grefsen - Røykenvik åpnet 20. desember 1900. Kristiania - Grefsen åpnet 26.november 1902. Hele strekningen fra Kristiania til Gjøvik ble åpnet 20.mars 1904.
Dreieskiven var i bruk i mange år etter dette, da for å snu snøploger. Det sto lenge to ploger stallet opp ved "skiva".
Dreieskiven finnes fremdeles da bildet er fra 2015. Det finnes også to bilder til i samme serie. Se også BildeID 20150078 og 20160009.
Den er også kalt "Tørnet".

Dato

Identifikator

20160010

Fotograf

Avbildet korporasjon

Grefsen Stasjon

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

I På Jakt &Vakt 2013/2 s.8 er liknende bilde.

Giver

Langset, Tor

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

29.05.2016