Vesle Granli, informasjons-skilt

D20160005.jpg

Metadata

Tittel

Vesle Granli, informasjons-skilt

Tema

Beskrivelse

Husene i Tverrveiene i Nydalen, nå kalt Lillo, er på bevaringslisten til Byantikvaren etter godt arbeid av Historielagets første leder Harry Lagert.
Området er blitt forskjønnet og utvendig er gårdene blitt ivaretatt med pietet basert på det opprinnelige. Dog er de nok ikke fire-mannsboliger med to rom og kjøkken som da de ble bygget.
På flere yttervegger finner man skilt som forteller at gårdene er del av Akerselva Miljøpark.
Se også BildeID 20160002.

Dato

Identifikator

20160005

Fotograf

Sted

Bydel

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s.23

Informant

Hammer, Asbjørg B.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

29.05.2016