Lille Blomhøi, informasjons-skilt

D20160004.jpg

Metadata

Tittel

Lille Blomhøi, informasjons-skilt

Tema

Beskrivelse

Husene i Tverrveiene i Nydalen, nå kalt Lillo, er på bevaringslisten til Byantikvaren etter godt arbeid av Historielagets første leder Harry Lagert.
Området er blitt forskjønnet og utvendig er gårdene blitt ivaretatt med pietet basert på det opprinnelige. Dog er de nok ikke fire-mannsboliger med to rom og kjøkken som da de ble bygget.
På flere yttervegger finner man skilt som forteller at gårdene er del av Akerselva Miljøpark.
Se også BildeID 20160001.

Dato

Identifikator

20160004

Fotograf

Avbildet korporasjon

"Blommegata" (2. tverrvei i Nydalen)

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s.23

Informant

Hammer, Asbjørg B.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

29.05.2016