Solvang i 2. Tverrvei nr. 8

D20160003.jpg

Metadata

Tittel

Solvang i 2. Tverrvei nr. 8

Tema

Beskrivelse

Solvang er oppført i 1880. Det ligger i Annen Tverrvei som ble kalt Blommegaten.
Husene i Tverrveiene i Nydalen, nå kalt Lillo, er på bevaringslisten til Byantikvaren etter godt arbeid av Historielagets første leder Harry Lagert.
Området er blitt forskjønnet og utvendig er gårdene blitt ivaretatt med pietet basert på det opprinnelige. Dog er de nok ikke fire-mannsboliger med to rom og kjøkken som da de ble bygget.
På flere yttervegger finner man skilt som forteller at gårdene er del av Akerselva Miljøpark.
Se også BildeID 20160006.

Dato

Identifikator

20160003

Fotograf

Avbildet korporasjon

"Blommegata" (2. tverrvei i Nydalen)

Gårds/bruksnr.

77/8

Sted

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s. 23

Informant

Hammer, Asbjørg B.

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

29.05.2016