Kart over Milorg på Stovner

G2016114.tif

Metadata

Tittel

Kart over Milorg på Stovner

Tema

Beskrivelse

Det første møtestedet i Gjelleråsmarka for milorg var en gammel badstue på nedsiden av Liastua. Herfra arrangerte de skirenn med innlagt skiskyting, og her prøvesprengte de bomber. Milorg bygget også en koie i Gjelleråsmarka. Denne ble kalt for stengun-hytta eller Milorg-hytta. Koia er merket av på kartet, og er merket av i terrenget med to omfar. Området er også skiltet. Rett syd for Stengun-bakken ligger hogstfeltet "Tyskerhogget". Her hogg tyskerne ved under krigen, og de brukte russiske krigsfanger som arbeidere. Tyskerne var stasjonert på Lahaugmoen under hele krigen. Etter krigen ble rettssak om hvem som eide Milorg-hytta. Grunneieren vant, og flyttet koia til et sted i Østfold.

Dato

Identifikator

G2016114

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Tangerud, Jan Arne

Informant

Tangerud, Jan Arne

Rettighetshaver

Groruddalen Historielag

Registreringsdato

11.05.2016

Andre kommentarer

Bildet er hentet fra lysbildeserien "Streiftog gjennom Stovners historie".