"Karl 12.s hule" ved Østensjøvannet

B20160024.jpg

Metadata

Tittel

"Karl 12.s hule" ved Østensjøvannet

Tema

Beskrivelse

Haakon Tveter, bonden på Østensjø gård, skrev i 1925 at steinen og kløften på vestsiden av Østensjøvannet rett under Tallberget går under navnet «Karl 12s hule».

Rundt Oslo er det en rekke steder minnemarkeringer etter Karl 12 og hans karolinske dragoner under felttoget mot Christiania og forsøket på å innta Akershus festning i mars 1716. Karl 12 ville gjøre Norge til en del av Sverige.
Da kongens armegruppe var ved Bakås skanse ved Ellingsrud nord for Elvåga, kan det godt passe inn i strategien at kongen sendte en patrulje gjennom Østmarka mot Nøklevann og Østensjøvannet på rekognosering. Denne veien var en kjent vei mot Christiania, senere kalt Plankeveien. Deler av denne veien kalles fra gammelt av Karl 12s vei. Også andre «svenskenavn» finner vi i denne delen av Østmarka. Vi kan derfor tenke oss at patruljen beveget seg over isen på Østensjøvannet og stoppet ved kløften bak den store steinen under Tallberget.

Står man på Østensjø gård er det fri sikt rett over til «hulen». Eier av Nordre Østensjø gård var på den tiden Jonas Ramus, sokneprest i Norderhov på Ringerike. Hans kone het Anna Colbjørnsdatter. Beretningen om Anna Colbjørnsdatter som lurte svenskene 29. mars på Norderhov prestegård er godt kjent, en hendelse som har gitt henne plass i Norges-historien.

Patriotismen var sterk og forsvarsviljen stor slik at alle bevegelser til fienden – også sett fra Østensjø gård - var av verdi for det norske forsvaret. Det er derfor ikke usannsynlig at «hulens» navn kan knyttes til felttoget mot Christiania i mars 1716.
Det er både steinen og kløften bak som går under navnet "Karl 12s hule". Bildet viser kløften og er tatt 4/2 2003.

Dato

Identifikator

B20160024

Bydel

Fargeinfo

Farger

Giver

Birkemoe, Leif-Dan

Rettighetshaver

Østensjø lokalhistoriske bilder

Registreringsdato

2016-04-06