Ragnar Frisell

D20150034.jpg

Metadata

Tittel

Ragnar Frisell

Beskrivelse

Ragnar Frisell – Motstandsmann. Han var under krigen bestyrer på Grefsen Samvirkelag på hjørnet av Grefsenveien og Lettvintveien og var i motstandsgruppa til brannsjef Walter Klausen. Se bilde 20150029. Han bodde i Kjelsåsveien 36.
Frisell var lektor Tønnesens viktigste medarbeider i det omfattende arbeidet med å skaffe forskyninger til «Kirkeneslærerne». Med sitt store kontaktnett innen handelsnæringen skaffet han de utroligste, nyttige ting i store mengder. Støvler, klær, mat og tobakk. Alt ble pakket av de to mennene i samvirkelagets lokaler på nattestid. Gerd Frisell støttet også opp om mannens arbeid. Varene ble sendt i store kasser på skip til Kirkenes. De måtte også flykte til Sverige i løpet av krigen. I Sverige jobbet han med mottak av flyktninger.
Lektor Tønnesen organiserte også innsamling av penger til de familiene der hovedforsørgeren ble fengslet. Det holdt liv i mange lærerfamilier.
Tønnesen ble arrestert i 1943 og satt på Grini.

Dato

Identifikator

20150034

Sted

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s.13.

Giver

Frisell, Gunn

Informant

Geiran, Finn

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016