Grefsen brannstasjon - Brannsjefboligen

D20150032.jpg

Metadata

Tittel

Grefsen brannstasjon - Brannsjefboligen

Beskrivelse

Brannsjefsboligen lå i Kjelsåsveien 69, nå 69C. Huset ble bygget samtidig med brannstasjonen. Det er en typisk norsk «trehusfunkis».
Under Brannsjef Klausens ledelse ble det bygget flere brannstasjoner og det vokste fram et godt organisert brannvesen i Aker kommune.
Se også BildeID 20150029 og 20150033.

Dato

Identifikator

20150032

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s.8

Giver

Klausen, Familien

Informant

Hovde, Ingebjørg (oldebarn av Walter Klausen)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016