Aagot Klausen, hustru til brannsjef Klausen

D20150030.jpg

Metadata

Tittel

Aagot Klausen, hustru til brannsjef Klausen

Beskrivelse

Aagot Klausen var gift med Walter Klausen. Se bilde 20150029.
Hun var også aktivt med i motstandskampen under krigen og de måtte flykte til med de hjemmeboende barna til Sverige i 1942.
Det viktigste arbeidet var kanskje mottak og spredning av vederheftige nyhet fra London. Brannsjefen hadde fått beholde en radio (tjenesteøyemed) Aagot tok i mot nyhetene fra, mens sønnen Arve holdt vakt. De ble redigert, renskrevet og trykket av Baltzer Børsum samme kveld.
Aagot skjulte også ettersøkte personer og skaffet dem forpleining inntil de kunne flykte videre.

Dato

Identifikator

20150030

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s.6.

Giver

Klausen, Familien

Informant

Hovde, Ingebjørg (oldebarn av Walter Klausen)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016