Brannsjef Walter Klausen, Aker Kommune, 1941

Metadata

Tittel

Brannsjef Walter Klausen, Aker Kommune, 1941

Beskrivelse

Brannsjef Walter Klausen(1989-1973) var Aker kommunes første brannsjef i 1934.
Fra portrettet i Dagbladet: Det tør være en kjensgjerning som Herr Klausen ikke behøver å skamme seg over, at den stille og kontemplative ro ikke ligger for ham, enten det gjelder bena eller munnen. …Skal det slokkes så skal det skje fort, og skal noe vrangt rettes på, er Klausen mann for å synge ut så det høres et godt stykke utenfor prestegjeldet…
Under Klausens ledelse har det vokst fram et brannvesen som kan sidestilles med det beste som kan bys på området. Nye brannstasjoner er bygd, raske og sikre varslingssystemer er tatt i bruk og effektivt slokningsmateriell er anskaffet… Nå sitter herr Klausen på hovedbrannstasjonen på Grefsen og venter på angrep fra en hvilken som helst kant, skjønt sitter – neppe.…
Walter Klausen, sivilingeniør utdannet i Tyskland, gift med lærerinne Aagot Samuelsen (1889-1966) i 1918. De fikk tre barn. Per Walter (1919-1998), Toril (1923-) og Arve (1926-1945). Flyttet inni den nye brannsjefboligen bak brannstasjonen i Kjelsåsveien 71 like før krigen.
Han sørget for at Frennings vei ble bygget for å få rask vei over til Tonsen/Østre Aker.
Han var en aktiv motstandsmann under krigen og måtte flykte til Sverige i 1942. Han var ikke like aktiv i slukning av branner eller ved bruk av vel mye vann i f.eks. tyske barakker. De hadde også radio (beholdt i tjenesteøyemed) og refererte nyheter fra London som ble skrevet og trykket samme kveld.
Gruppen av motstandsmenn besto av: Lektor Johan Nicolay Tønnesen i Glads vei, Ragnar Frisell, hjørnet av Kjelsåsveien og Iver Olsen vei, den unge studenten Baltzer Børsum v/ Kjelsås trikkeholdeplass og Gothard Dieseth (Sinsen), senere Friggs vei.

Dato (årstall)

BildeID

20150029

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/4 s.5 og i Dagbladet 24.mai 1941 – Ukens portrett

Giver

Klausen, Familien

Informant

Hovde, Ingebjørg (oldebarn av Walter Klausen)

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016