Bolighus på Kjelsås ca. 1910-1920

D20150023.jpg

Metadata

Tittel

Bolighus på Kjelsås ca. 1910-1920

Tema

Beskrivelse

Bolighus på Kjelsås ca 1910 – 1920.
Nærmest til venstre: Rønningveien 1 (Helmsdorf). Nærmest til høyre: Myrerveien 47 (Orholt). Midt i bildet: Fallanveien 1 (under bygging). Øverst i åsen: Lachmanns vei 46 til venstre, og nr. 44 til høyre.

Dato

Identifikator

20150023

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/3 s. 21

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.30216