Nittedal - Kartskisse med påførte gamle veier, 1994.

D20150022.jpg

Metadata

Tittel

Nittedal - Kartskisse med påførte gamle veier, 1994.

Beskrivelse

Gamle veier fra Oslo til Hadeland via Nordmarka, Lillomarka og Nittedal.
I 1994 registrerte Nittedal kommune gamle veier i kommunen. Materialet som ble brukt, var bland annet et kart som Fritz Holland hadde publisert i 1943. Kartet danner grunnlag for denne skissen som Per O. Asak har laget.
Hadelandsveien kalles den i dag og det var Hadelendinger som skulle til og fra Kristiania som trengte veiene.
Den Bergenske kongeveg(merket Æ på skissen) gikk via Grorud og over Gjelleråsen til Skytta og Rotnes og videre Stryken , Harestuvannet. Brukt fra ca. 1850
Bispeveien (merket Z på skissen) etter biskop Jens Nilssøn fra 1500-tallet. Den gikk fra Stig til Årvoll.
Greveveien (merket Y på skissen) førte til Hakadal Verk.
Byveien (merket X) fra Kirkeby i Maridalen, forbi Vaggestein, opp de bratte kleivene til Tømte, frem til finneboplassen Mago (som betyr hvilested)

Identifikator

20150022

Sted

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/2 s. 27

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016