Lofthus Herrekor 2001

D20150020.jpg

Metadata

Tittel

Lofthus Herrekor 2001

Beskrivelse

Lofthus Herrekor fotografert utenfor sin lokale base, Lofthusbadstua ved
20-årsjubileet i 2001.
Foran er den aldri sviktende maestro: Arne Eilif Folning.
Første rekke fra venstre: Odd Grindstad, Leif Haaland, Kjell Widerøe, Ketil Johansen, Gunnar Haugaard.
Andre rekke fra venstre: Svein B. Evnung, Audgard Engmark, Jan Meinert, Bjørn Egil Ørnung (helt ytterst).
Tredje rekke fra venstre: Rolf Melby, Trond Aulund, Alf Granøe, Edgar Haakonsen, Roy Jensen (med skjegg), Aage Teigen, Jan Halvorsen, Einar Frisell.
Bakre rekke fra v: Torbjørn Frisell, Harald Hjelm-Larsen, Eigil Madsen, Tor Christensen. Nils Fjeld sluttet seg til etter at bildet ble tatt.
Lofhus Herrekor ble stiftet 1.november 1981 med Arne E. Folning som dirigent. Se bilde 20150019

Dato

Identifikator

20150020

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/2 s. 21

Giver

Lofthus Herrekor

Informant

Melby, Rolf

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016