Lofthus Herrekor, 1983

D20150019.jpg

Metadata

Tittel

Lofthus Herrekor, 1983

Beskrivelse

Lofthus Herrekor fotografert en gang på 1980-tallet.
Første rekke fra venstre: Eigil Madsen, Jan Halvorsen, Per Eriksen, Arne Folning, Bjørn Egil Ørnung.
Andre rekke fra v.: Ketil Johansen, Arne Dahl, Aage Teigen, Leif Haaland, Trine Grindstad (pianist), Einar Frisell, Finn Pramnes.
Tredje rekke fra v.: Ørnulf Garby, Odd Grindstad, Rolf Melby, Alf Granøe, Torbjørn Frisell. I tillegg var Jan Meinert og Kjell Widerøe med fra starten.
Lofhus Herrekor ble stiftet 1. november 1981 med Arne Folning som dirigent.

Se også BildeID 20150020.

Dato

Identifikator

20150019

Avbildet korporasjon

Lofthus Herrekor

Bydel

Fargeinfo

Farger

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/2 s. 19

Giver

Lofthus Herrekor

Informant

Melby, Rolf

Rettighetshaver

Historielaget Grefsen - Kjelsås - Nydalen

Registreringsdato

10.3.2016