Jacob Smith Jarmann - Gjøvikbanens far

D20150017.jpg

Metadata

Tittel

Jacob Smith Jarmann - Gjøvikbanens far

Beskrivelse

Jacob Smith Jarmann blir regnet som Gjøvikbanens «far». Han var direktør ved Nylands Mekaniske Verksted, som i 1890-årene forsøkte seg med lokomotivbygging. Fra 1874 var han medlem av «Kristiania – Nordbanekomité». Det ble samlet inn 10 000 spesiedaler som gikk til en forundersøkelse om muligheten for, og deretter planlegging av, en bane som i store trekk følger den traseen som finnes i dag.
Da forholdet til unionspartner Sverige tilspisset seg fra 1891, og krig med Sverige ble sett på som realistisk, ble det fortgang i planleggingen.

Identifikator

20150017

Fotograf

Bydel

Fargeinfo

Svart/hvitt

Publikasjon

På Jakt & Vakt 2013/2 s. 5 og boken «Gjøvikbanen», forfatter Aspenberg, Nils Carl

Rettighetshaver

Gjøvikbanen

Registreringsdato

10.3.2016